NOMENAMENT DE SECRETÀRIA DEL DEPARTAMENT DE DRET CIVIL

Data d'aprovació
28/11/2023
Data de publicació
29/11/2023
Òrgan competent
Rectora
Secció
NOMENAMENTS I CESSAMENTS D'ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ

Títol: NOMENAMENT DE SECRETÀRIA DEL DEPARTAMENT DE DRET CIVIL

Secció: NOMENAMENTS I CESSAMENTS D'ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ

Òrgan: Rectora

Data d'aprovació: dimarts, 28 de novembre de 2023

NOMENAMENT DE SECRETÀRIA DEL DEPARTAMENT DE DRET CIVIL

Segons el que disposa el punt 3 de l'article 93 de l'Estatut de la Universitat d'Alacant, i complits els tràmits previstos en el mateix article, a proposta de la direcció, nomene la professora María Begoña Ribera Blanes secretària del Departament de Dret Civil, amb efectes des del 22 de novembre de 2023.

Alacant, 28 de novembre de 2023

Amparo Navarro Faure

Rectora