Logotip de la UA         15 de gener de 2019

DISPOSICIONS GENERALS

  


NOMENAMENTS D'ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ

  


CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Vicerector d'Estudis i Formació

Vicerectora d' Estudiants i Ocupació

ALTRES DISPOSICIONS

  


ANUNCIS