Logotip de la UA         26 de novembre de 2020

DISPOSICIONS GENERALS

  


NOMENAMENTS D'ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ

  


CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Rector

Vicerector de Cultura, Esport i Llengües

ALTRES DISPOSICIONS

  


ANUNCIS